REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „FRIENDS”

Definicje:

 1. Program – program lojalnościowy „Friends” w Pizza Express
 2. Uczestnik – pełnoletni Klient Pizza Express, który bierze udział w Programie
 3. Karta – karta lojalnościowa z unikatowym numerem identyfikacyjnym, na której Uczestnik gromadzi punkty; stanowi ona podstawę wymiany punktów na nagrody
 4. Katalog nagród – lista towarów i usług oferowanych Uczestnikom; lista dostępna jest na stronie www.pizzaexpress.pl w zakładce „Friends”

Regulamin:

 1. Uczestnictwo w Programie lojalnościowym "Friends" rozpoczyna się z chwilą otrzymania Karty i jest bezpłatne.
 2. W Programie może wziąć udział każdy, kto dokona zakupu w Pizza Express i na życzenie otrzyma Kartę.
 3. Każda złotówka wydana na zakupy w Pizza Express to 1 punkt w programie lojalnościowym „Friends”.
 4. Punkty na karcie naliczają się na podstawie zamówień, wyłącznie w chwili dokonania zakupu.
 5. Nie istnieje możliwość konsolidacji Kart. 
 6. Zebrane punkty można wymienić na nagrody objęte promocją, dostępne w Katalogu nagród. 
 7. Punkty nie naliczają się przy zakupach w lokalach Pizza Express, w tym również na wynos. Obowiązują wyłącznie przy zakupach z dostawą, za wyjątkiem zamówień w Nowy Rok.
 8. Ilość nagród dostępnych w Programie jest ograniczona. W przypadku braku nagrody, można wybrać inną nagrodę, lub poczekać, aż nagroda będzie dostępna.
 9. W przypadku zamówienia nagrody prosimy Państwa o podanie numeru Klienta, okazanie przy odbiorze prezentu Karty lojalnościowej i podpisanie pokwitowania odbioru nagrody dostarczonego przez dostawcę pizzy. W przypadku braku karty Klienta przy dostawie nagrody, nagroda nie będzie wydana, a punkty dotyczące tej nagrody przepadną.
 10. W przypadku utraty, zagubienia Karty lojalnościowej Pizza Express wystawi Państwu duplikat Karty ze zgromadzonymi na niej punktami, o ile Karta została zarejestrowana na stronie www.pizza-express.pl, i dane osoby ubiegającej się o duplikat są zgodne z danymi podanymi w procesie rejestracji.
 11. Duplikaty Kart niezarejestrowanych nie będą wydawane, a punkty zgromadzone na takiej karcie w przypadku zagubienia/utraty nie będą możliwe do odzyskania.
 12. Program może być zakończony lub zawieszony bez podania przyczyny i powiadamiania uczestników.
 13. Uczestnik, który dokonał rejestracji Karty, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
 14. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga ogłoszenia jej na stronie www.pizza-express.pl.