REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „FRIENDS”

Definicje:

  1. Program – program lojalnościowy „Friends” w Pizza Express
  2. Uczestnik – pełnoletni Klient Pizza Express, który bierze udział w Programie
  3. Karta – karta lojalnościowa z unikatowym numerem identyfikacyjnym, na której Uczestnik gromadzi punkty; stanowi ona podstawę wymiany punktów na nagrody
  4. Katalog nagród – lista towarów i usług oferowanych Uczestnikom; lista dostępna jest na stronie www.pizzaexpress.pl w zakładce „Friends”

Regulamin:

1. Uczestnictwo w Programie lojalnościowym \\\"Friends\\\" rozpoczyna się z chwilą otrzymania Karty i jest bezpłatne. 

2. W Programie może wziąć udział każdy, kto dokona zakupu w Pizza Express i na życzenie otrzyma Kartę.

3.  Każda złotówka wydana na zakupy w Pizza Express to 1 punkt w programie lojalnościowym „Friends”.

4. Punkty na karcie naliczają się wyłącznie na podstawie zamówień telefonicznych lub on-line, złożonych w naszym sklepie internetowym, przy zakupach z dostawą, za wyjątkiem zamówień w Nowy Rok.

4. Punkty nie naliczają się w przypadku zamówień, złożonych przez platformy zakupowe, np. pyszne.pl, itd., oraz na wynos i konsumpcję.

5. Nie istnieje możliwość konsolidacji kart. 

6. Zebrane punkty można wymienić na nagrody objęte promocją, dostępne w Katalogu nagród. 

7. Punkty nie naliczają się przy zakupach w lokalach Pizza Express, w tym również na wynos.

8. Ilość nagród dostępnych w Programie jest ograniczona. W przypadku braku nagrody, można wybrać inną nagrodę, lub poczekać, aż nagroda będzie dostępna.

9. W przypadku zamówienia nagrody prosimy Państwa o podanie numeru Klienta, okazanie przy odbiorze prezentu Karty lojalnościowej i podpisanie pokwitowania odbioru nagrody, dostarczonego przez dostawcę pizzy. W przypadku braku karty Klienta przy dostawie nagrody, nagroda nie będzie wydana, a punkty dotyczące tej nagrody przepadną.

10. W przypadku utraty, zagubienia Karty lojalnościowej Pizza Express wystawi Państwu duplikat Karty ze zgromadzonymi na niej punktami, o ile Karta została zarejestrowana na stronie www.pizza-express.pl, i dane osoby ubiegającej się o duplikat są zgodne z danymi podanymi w procesie rejestracji.

11. Duplikaty Kart niezarejestrowanych nie będą wydawane, a punkty zgromadzone na takiej karcie w przypadku zagubienia/utraty nie będą możliwe do odzyskania.

12. Program może być zakończony lub zawieszony bez podania przyczyny i powiadamiania uczestników.

13. Uczestnik, który dokonał rejestracji Karty, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

14. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga ogłoszenia jej na stronie www.pizza-express.pl.